Allahumma Yassir Wala Tu’assir – Dalam islam sangat dianjurkan untuk selalu belajar menjaga lisan dan semua ucapan yang akan keluar […]