Yaumul Jaza Artinya

Posted on

Arti Yaumul Jaza Artinya (Tulisan Arab Yaumul jaza يوم الجزا) – Hay sahabat semua.! pada perjumpaan kali ini kembali akan kami sampaikan mengenai Arti Yaumul Jaza Secara Lengkap dan jelas.

Namun pada perjumpaan sebelumnya kami juga telah menyampaikan materi tentang Arti Qadarullah. Nah untuk melengkapi apa yang menjadi tema pembahasan kita kali ini maka, mari simak ulasan selengkapnya di bawah ini.

Arti Yaumul Jaza (يوم الجز)

Yaumul Jaza Artinya
Yaumul Jaza Artinya

Kalimat Yaumul Jaza berasal dari bahasa Arab: ( يوم الجزا)
yang memiliki arti ialah “hari pembalasan”,

Dimana kalimat Yaumul Jaza ini merupakan suatu hari pembalasan dari segala amal perbuatan setiap manusia .

Dari semua tindak perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama masa hidupnya akan mendapatkan balasan yang di berikan oleh Allah SWT dan semua itu bergantung pada amal yang di kerjakan oleh manusian semasa hidupnya di dunia.

Kemudian kita sebagai seorang muslim, Sudah sepantas dapat selalu senantiasa meyakini bahwa hari akhir itu memang ada.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa manusia hidup didunia ini sebagai kholifah yang hanya singgah untuk sementara saja, sementara hari kiamat adalah hari dimana setiap amal kebaikan dan keburukan dikumpulkan untuk mendapatkan pengadilan yang sepantasnya, sesuai dengan hasil perbuatannya.

Jadi dengan penjelasan di atas dapat kita gambarkan secara garis besar, bahwa Yaumul Jaza ialah merupakan suatu hari dimana nantinya semua umat manusia akan dikumpulkan untuk memperoleh pebalasan yang sesuai dengan perbuatannya semasa hidupnya di dunia.

Dimana bentuk dari balasan yang akan diperoleh tersebut semua sangat bergantung akan amalan yang dikerjakannya semasa di dunia.

Baca Juga :   Belajar Huruf Hijaiyah

Apabila sesorang tersebut melakukan perbuatan baik /beramal yang baik semasa menjalani hidupnya di dunia, maka jelas surgalah bentuk dari balasannya.

Namun apabila sesorang /manusia melakukan suatu perbuatan buruk /beramal buruk semasa hidupnya, maka sangat jelas bahwa neraka dan siksaan yang akan ia terima sebagai balasannya.

Dalil Tentang Yaumul Jaza (يوم الجز)

Dengan berdasarkan penjelasan dari kata Yaumul Jaza di atas, yang mana sudah di jelaskan juga dalam firman Allah SWT.

Yang tertulis dalam ayat suci Al – Qur’an pada Surat Al-Mu’min Ayat 17 yang berbunyi:

Yaumul Jaza Artinya
Yaumul Jaza Artinya
Yaumul Jaza Artinya
Yaumul Jaza Artinya

Artinya:

Yaumul Jaza Artinya
Yaumul Jaza Artinya

Berdasarkan beberapa dalil yang telah di jelaskan merupakan suatu bukti bahwa hari akhir itu sebenarnya memang ada.

Nama-Nama Hari Kiamat

1. Yaumul Qiyamah ialah merupakan” Hari kebangkitan, dimana pada hari ini seluruh alam dean seisinya akan dihancurkan dan semua akan binasa.

2. Yaumul Fashl ialah merupakan hari pemisah, yang mana di hari itu akan menjadi suatu dari antara orang-orang beriman dengan orang kafir.

3. Yaumul Hisab ialah merupakan”Hari perhitungan, yang mana di hari ini akan menjadi hari perhitungan terhadap seluruh manusia ata setiap amal perbuatan yang pernah dilakukan selama hidupnya ketika masih di dunia.

4. Yaumul Thalaq ialah merupakan “Hari pertemuan, yang mana di hari ini seluruh manusi akan dipertemukan lagi setelah sekian lama saling dipisahkan.

5. Yaumul Jam’i ialah merupakan “Hari berkumpulnya, dimana pada hari ini semua manusia akan dikumpulkan, dari manusia yang terdahulu sejak pada Nabi Adam a.s hingga manusia yang baru diciptakan oleh Allah yang terakhir.  

6. Yaumul Mahsyar ialah merupakan :Hari berkumpuL manusia di padang Mahsyar ) yang mana pada hari itu seluruh manusai akan dikumpulkan menjadi satu di padang Mahsyar .

Baca Juga :   Arti Mabruk Alfa Mabruk

7. Yaumul Ba’ats ialah merupakan “Hari kebangkitan, yang mana di hari ini seluruh masnusia yang sudah mati terlbih dahulu akan dibangkikan kembali oleh Allah Swt.

8. Yaumul Mizan ialah suatu “Hari penimbangan dari setiap amal yang pernah dilakukan pada selama hidupnya ketika masih berada di alam dunia.

9. As-Sa’ah ialah merupakan hari penentuan, dimana pada hari ini dimana allah akan menentukan kapan akan terjadinya hari kiamat.

10. Yaumul Diin ialah suatu hari pembalasan dari pada kayakina yang dianut/agama, maksudnya ialah merupakan suatu hari pembalasan terhadap apa yang telah dimalkannya semasa hadupnya, amalan yang dimaksud ialah misalnya seperti amalan sholat, Puasa, zakat, dan shodakoh serta ibadah haji.

Contoh Soal Yaumul Jaza

1. Bekal terbaik yang dipersiapkan untuk menghadapi kematian atau hari akhir ialah….
a. Amar makruf
b. Nahi mungkar
c. Takwa
d. Birul walidaini
e. Uququl walidaini
Jawaban: a

2. Yaumul qiyamah juga disebut dengan yaumul mizan yang memiliki arti….
a. Hari perhitungan setiap amal perbuatan
b. Hari pembalasan
c. Hari penimbangan dari pada amal manusia
d. Hari dibangikitkannya masusia dari alam kubur
e. Hari keputusan
Jawabannya : c

3. Pada salah seseorang yang mengikuti pemeriksaan suatu pemeriksaan dari semua amal nya, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ternyata semasa hidupnya selalu berbuat keburukan maka dia akan menerimanya dengan ….
a. wajah berseri-seri
b. penuh gairah
c. tangan kanan
d. tangan kiri
e. tertawa
Jawabannya: d

4. Pada salah seorang yang akan memperoleh suatu balasan atas perbuatannya dengan berupa surga dan neraka, nah hari tersebut disebut juga dengan? …
a. Yaumul ba’ats
b. Yaumul fashl
c. Yaumul jaza
d. Yaumul mizan
e. Yaumul hars
Jawabannya: c

Arti dari Yaumul Mahsyar Adalah?

Artinya ialah :”Hari berkumpul

Arti Dari Yaumul Ba’ats Adalah?

Artinya ialah “Hari kebangkitan

Yaumul qiyamah juga disebut dengan yaumul mizan yang memiliki arti….

Hari penimbangan dari pada amal manusia

Nah itulah yang bisa quipper.co.id sampaikan mengenai Yaumul Jaza Artinya, semoga ulasan ini dapat bermanfaat untuk sahabat semua.