Fungsi Akar Pada Tumbuhan

Posted on

Fungsi Akar Pada Tumbuhan – Hay sahabat semua.! Pada perjumpaan kali ini kembali akan Quipper.co.id sampaikan materi tentang Fungsi Serat Kolagen Namun diperjumpaan sebelumnya juga Quipper.co.id telah menerangkan materi tentang Nah untuk melengkapi apa yang menjadi tema pembahasan kita kali ini, maka mari kita simak bersama ulasan selengkapnya berikut ini.

Pengertian Akar Pada Tumbuhan

Fungsi Akar Pada Tumbuhan
Fungsi Akar Pada Tumbuhan

Apa yang dimaksud dengan Akar ? yakni merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang perkembangan berlangsung di dalam tanah.

Sebab memang pada umumnya akar tempat ada di dalam tanah. Selain itu akar juga mempunyai warna ada yang berwarna putih dan ada jua kuning.

Kemudian bentuk yang dimiliki oleh akar yang terdapat pada tumbuhan hampir pada setiap jenisnya berbentuk meruncing pada bagian ujungnya.

Sehingga dengan bentuk runcing pada akar tersebut memberikan kemudahan bagi si akar untuk dapat masuk dan menembus tanah.

Kemudian akar juga merupakan salah satu organ yang terdapat pada tumbuhan yang berfungsi guna melakukan penyerapan atau menghisap air dan juga garam mineral yang terdapat di dalam tanah.

Dengan diperolehnya air dan mineral tersebut yang kemudian akan digunakan oleh tumbuhan untuk ia dapat mengalami pertumbuhan.

Selain itu yang mana akar juga mempunyai bagian luar yang dimana pada bagian tersebut merupakan daerah tempat tumbuhnya akar, yakni seperti tudung akar, dan juga bulu akar.

Baca Juga :   Pengertian Simbiosis

2. Korteks Akar

Apa itu korteks akar? yakni merupakan Salah satu Sel yang terdapat di dalam akar ini dan mempunyai bentuk dan vakuola yang sangat besar.

Kemudian pada Plastida yang terdapat didalam sel korteks ini yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah temapt untuk menyimpan pati.

Yang mana pada sebuah tumbuhan yang sebelumnya menyediakan sebuah tempat untuk menyimpan sebuah cadangan makanan, maka akan mebuat akarnya akan menjadi lebih dominan apabila dibandingkan dengan jaringan lainnya.

3. Endodermis

Apa itu sel endodermis ? yakni merupakan salah satu jenis sel yang terdapat pada akar yang mana di dalamnya terkandung suatu selapis suberin ataupun gabus dan kerap dikenal juga dengan sebutan pita caspary.

Kemudian memabahas mengenai Pita tersebut yakni merupakan satu kesatuan antara lamela tengah dengan sebuah dinding primer.

Sehingga pada bagian inilah yang nantinya akan mengalami suatu penebalan sekunder, dan pada jaringan endodermis ini akan tanggal dengan bersamaan dari sel korteks.

4. Silinder pusat

Apa itu Silinder pusat ? yakni ebuah silinder yang letaknya terdapat didalam suatu sel endodermis yang mana tersusun dari jaringan xylem dan juga juga floem.

Selanjutnya pada lapisan luar yakni silinder pusat terdapat perikambium ataupun perisikel.

Sedangkan pada bagian tengah pada dasarnya apabila tidak diisi dengan jaringan pembuluh maka pada bagian itu akan diisi dengan parenkim empulur.

Baca Juga : Fungsi Jaringan Ikat

Sifat – Sifat Akar Pada Tumbuhan

 • Merupakan salah satu organ bagian dari tumbuhan yang terletak di dalam tanah yang secara terus menerus mengalami pertumbuhan.
 • Dimana Arah gerak yang terjadi pada pertumbuhan akar disebabkan oleh suatu gravitasi (geotropi) atau dengan air (hidrotropi).
 • Dengan bagian ujungnya yang meruncing sehingga akar bisa dengan mudah masuk dan menembus kedalam tanah.
 • Kemudian pada sebug akar tidak nampak sejumlah buku yang menyusun ruas-ruas.
 • Secara umum Akar berwarna pucat dan tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dalpat melakukan sebuah proses fotosintesis.

Bagian Bagian Akar Pada tumbuhan

Bagian-bagian akar dibedakan menjadi 3 macam. Bagian bagian akar adalah sebagai berikut.

 • Pangkal akar yankni merupakan sebuah perbatasan diantara bagian batang dengan bagian akar lainnya.
 • Batang akar ialah merupakan sebuah bagian yang terdapat di antara pangkal akar dengan ujung akar. Di mana pada bagian batang akar tersebut ada berbagai cabang akar yang dari tiap-tiap cabang tersebut mempunyai cabng yang bahkan lebih kecil lagi. Nah pada cabang akar halus tdai disebut dengan serabut akar.
 • Ujung akar adalah bagian akar muda dan mengalami pertumbuhan secara berangsur-angsur, kemudian pada bagian ujung akar tersebut ada sebuah kaliptra atau tudung akar yang sangat berfungsi guna menjaga atau melindungi pada bagian ujung akar yang masih muda dan sangat lemah.
Baca Juga :   Fungsi Trikoma

Jenis-Jenis Akar Tumbuhan

Di bawah ini terdapat beberapa macam jenis akar dengan besertakan fungsi, gambar dan contohnya simak berikut ini :

Akar serabut

Akar serabut
Akar serabut

Pada dasarnya akar serabut biasanya ada pada tumbuhan monokotil. Meskipun terkadang sebagian tumbuhan dikotil juga memilikinya (hal tersebut disebabkan karena perkembang biakannya dengan cara stek atau cangkok).

Adapun kegunaan atau fungsi dari akar serabut ialah untuk membantu memperkuat berdirinya tumbuhan.

Contoh Tanaman Berakar Serabut :

 • Pohon kelapa (Cocos nucifera)
 • Pepaya (Carica papaya)
 • Jagung (Zea mays)
 • Pinang (Areca catechu)
 • Bawang
 • Dll…

Akar Tunggang

Akar tunggang
Akar tunggang

Pada dasarnya pada akar tunggang hanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Adapun kegunaan atau fungsi atas akar tunggang ini ialah agar dapat menyimpan makanan.

Contoh Tumbuhan Berakar Tunggang :

 • Kacang hijau (Phaseolus radiatus)
 • Kacang tanah (Arachis hypogea)
 • Asam jawa (Tamarindus indica)
 • Putri malu (Mimosa pudica)
 • Durian (Durio zibetinus)
 • Dll…

Akar Gantung

Akar gantung
Akar gantung

Ap yang dimaksud dengan Akar gantung ? yakni merupakan sebuah akar yang mana proses pertumbuhannya naik keatas bagian batang dan tumbuh ke arah tanah.

Maka dengan demikian pada bagian akar tersebut terlihat seperti menggantung di udara.

Adapun kegunaan atau fungsi pada akar gantung tersebut ialah guna melakukan penyerapan uap air dan gas yang diperoleh dari udara.

Namun apabila sudah akan mencapai tanah, maka pada akar tersebut akan masuk ke dalam tanah dan kemudian aka beralifungsi sebagai penyerap air dan berbagai garam mineral.

Kemudian untuk Contoh pada tumbuhan akar tunggang ialah misalnya seprti beringin.

Akar Napas

Akar napas
Akar napas

Diaman apada Akar napas yang bagian dari tumbuhani ini akan keluar dari batang bagian bawah.

Kemudian sebagian diantaranya akan ti,mbul pada permukaan tanah dan pada sebagiannya lagi akan berada di dalam tanah.

Dimana pada akar tersebut nampak seperti sebuah menopang dari tegaknya atau beridirinya batang.

Selain itu pada Akar napas ini mempunyai sejumlah celah yang merupakan sebuah tempat masuknya udara.

Maka sangat sesuai dengan sebuatannya , adapun fungsi atau kegunaan pada akar napas ini ialah guna bernapas. Kemudian untuk Contoh tumbuhan berakar napas ialah seperti misalnya pada akar kayu api.

Akar Pelekat

Akar pelekat
Akar pelekat

Kemudan pada Akar pelekat diaman proses pertumbuhannya terjadi di sepanjang batang. Dimana pada akar pelekat terdapat pada tumbuhan yang proses tumbuhnya dengan secara memanjat.

Adapun untuk kegunaan atau fungsi dari akar pelekat sendiri ialah untuk menempelkan bagian batang pada tumbuhan lain ataupun pada dinding tembok. Kemudian untuk Contoh tumbuhan akar pelekat ialah seperti misalnya sirih.

Akar Pembelit (cirrhus radicalis)

Akar pembelit (cirrhus radicalis)
Akar pembelit (cirrhus radicalis)

Dimana pada akar ini nampak melilit pada bagian batang pokok tempat melekatnya tumbuhan. Selain itu akar ini juga sangat berfungsi untuk melilit penunjang yang terdapat pada tumbuhan merambat.

Baca Juga :   Fungsi Mikrofilamen

Adapun salah satu Contoh tumbuhan yang mempunyai akar pembelit ialah seperti panili.

Akar Penghisap (haustorium)

Akar penghisap (haustorium)
Akar penghisap (haustorium)

Dimana pada akar yang satu ini sangat berfungsi sebagai penyerap air, hara mineral, dan juga mengambil makanan yang di dapat dari batang pohon yang ditumpanginya.

Selain biasanya pada jenis tumbuhan yang mempunyai akar seperti ini hidup hanya sebagai parasit. Nah untuk Contohnya misaalnya saja seperti pada akar benalu.

Akar Tunjang

Fungsi Akar Pada Tumbuhan
Fungsi Akar Pada Tumbuhan

Pada jenis Akar tunjang ini yang mana proses pertumbuhannya berlangsung di bagian bawah batang.

Kemudian pada akar ini juga pertumbuhan ke segala arah. Selain itu akar ini berfungsi sebagai menunjang agar batang tidak mudah roboh.

Nah untuk Contoh tumbuhan yang mempunyai akar seperti ini ialah tanaman bakau dan pandan.

Akar Lutut

Fungsi Akar Pada Tumbuhan
Fungsi Akar Pada Tumbuhan

Selanjutnya dari Sebagian jenis akar ini mengalami pertumbuhan di atas tanah dengan bagian yang lainnya ada di dalam tanah, dimana jenis akar ini nampak timbul dan tenggelam membentuk sebuah gelombang yang sangat berguna sebagai alat pernapasan .

Adapun Contoh tanaman yang mempunyai akar seperti ini ialah tanaman bruguiera parvifolia

Akar Banir

Fungsi Akar Pada Tumbuhan
Fungsi Akar Pada Tumbuhan

Selanjutnya pada bagian akar ini mengalami pertumbuhan hingga sampai tinggi di atas permukaan tanah, yang akan membentuk pipih layknya sebuah papan.

Dimana pada Akar banir ialah merupakan suatu jenis akar yang mempunyai bentuk seperti papan yang timbul seperti sebuah tonjolan pada bagian pangkal pohon yang mempunyai ukuran lebih besar dari batang pohonnya.

Adapun kegunaan dari Akar banir sendiri ialah guna membantu berdiri tegaknya batang tumbuhan.

Kemudian untuk contoh tumbuhan yang mempunyai akar seperti ini ialah jenis pohon yang kelangsungan pertumbuhannya berada di hutan tropis. Misalnya seperti sukun, kenari dan juga pohon randu.

Apa yang dimaksud dengan Akar ?

yakni merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang perkembangan berlangsung di dalam tanah. Sebab memang pada umumnya akar tempat ada di dalam tanah. Selain itu akar juga mempunyai warna ada yang berwarna putih dan ada jua kuning.
Kemudian bentuk yang dimiliki oleh akar yang terdapat pada tumbuhan hampir pada setiap jenisnya berbentuk meruncing pada bagian ujungnya.

Sebutkan Contoh Tumbuhan yang Berakar Tunggang ?

– Kacang hijau (Phaseolus radiatus)
– Kacang tanah (Arachis hypogea)
– Asam jawa (Tamarindus indica)
– Putri malu (Mimosa pudica)
– Durian (Durio zibetinus)

Fungsi Akar gantung adalah?

Fungsi atau kegunaan dari akar gantung ialah guna melakukan penyerapan uap air dan gas yang diperoleh dari udara.

Nah itulah yang bisa Quipper.co.id sampaikan mengenai fungsi akar pada tumbuhan. Baca juga ulasan kami mengenai Komponen Biotik semoga serangkaian atas ulasan ini dapat menginspirasi serta menemabah wawasan dan pengetahuan sahabat semua.